Splošni pogoji spletne strani bar.bolsec.si so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 97/07 in nadaljnji, v nadaljevanju: OZ), Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 in nadaljnji v nadaljevanju: ZVPot), Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 in nadaljnji) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 in nadaljnji).

S spletno stranjo bar.bolsec.si (v nadaljevanju: spletna trgovina) upravlja podjetje Okrepčevalnica, bar in spletna trgovina Bolšec, Aleksander Bolšec s.p., Žice 60, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah, matična številka: 6478867000, davčna številka: SI31577504, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju: Ponudnik).

Spletna stran je dostopna preko interneta na URL naslovu: bar.bolsec.si, ki omogoča dostop komurkoli brez zahtevane predhodne registracije.

Spletna stran uporabniku omogoča prosto brskanje po različnih mestih z namenom spoznavanja ponudbe, njihovih glavnih značilnosti, ceno in pogoji prodaje, brez kakršnihkoli stroškov ali zavez.

Predmetni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika in Ponudnika ter urejajo poslovni odnos med Ponudnikom in kupcem. Kupca zavezujejo pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik spletne trgovine je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na pogoje poslovanja, ki so dostopni na stalen način, in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Prav tako pa ima uporabnik možnost besedilo pogojev poslovanja trajno shraniti na svoj računalnik.

Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

 1. podatke o podjetju Aleksander Bolšec s.p. (ime in sedež podjetja, matična številka),
 2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 3. bistvene lastnosti kapacitet (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami) ter rok veljavnosti tega podatka,
 4. dostopnost kapacitet (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 5. pogoje dostave artiklov (ter način, kraj in rok dostave),
 6. cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 7. način plačila in dostave ali izpolnitve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 8. časovno veljavnost ponudbe,
 9. rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43. č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43. č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
 10. pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Komunikacija

Ponudnik bo z uporabnikom spletne strani stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili Zakona o elektronskih komunikacijah.

Oglasna elektronska sporočila Ponudnika bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • pošiljatelj bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo Ponudnik dosledno spoštoval.

Oglasna sporočila Ponudnika bodo jasno razvidna in jasno ločena od iger in tekmovanj.

Ocene, mnenja in priporočila

Mnenja, ocene in priporočila, ki jih kupci napišejo, so del funkcionalnosti spletne strani, in namenjeni skupnosti vseh uporabnikov.

Spletna stran omogoča, da mnenje napiše katerikoli uporabnik spletne strani.

Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in trgovini dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Ponudnik ima pravico vsebino mnenja ali komentarja uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Ponudnika, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na Ponudnika.

Omejitev odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da spletna trgovina ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo spletna trgovina kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.

Ponudnik ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Ponudnik niti ne odgovarja za informacije v mnenjih in se omejuje od kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz podanih informacij v mnenjih.

Čeprav se Ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Ponudnik ima možnost odstopa od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih trgovina v primeru vednosti ne bi potrdila oziroma sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se lahko kupec poveže s Ponudnikom po elektronski pošti na bar.bolsec@gmail.com. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova bar.bolsec@gmail.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi Ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Ponudnik, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Uporabno pravo

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I) se v primeru potrošniških pogodb uporablja pravo po običajnem prebivališču potrošnika.

Za razmerja med Ponudnikom in potrošniki z običajnim prebivališčem v Republiki Slovenije se uporablja slovensko pravo.

Pristojnost

V skladu z 18. členom Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah lahko potrošnik začne postopek zoper drugo pogodbeno stranko v kraju svojega prebivališča.

Končne določbe

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve pogojev poslovanja. Uporabniki bodo o vseh spremembah pravočasno obveščeni na spletni strani.

Pogoji poslovanja pričnejo veljati z dnem 13. 7. 2021.